Kérdések és válaszok

Az alábbiakban néhány olyan kérdést válaszolunk meg, melyekkel gyakran találkozunk munkánk során.

Amennyiben a tisztítószerek veszélyes anyagnak minősülnek, akkor igen, az adatlapokat a felhasználás helyén kell tartani.

A biztonsági adatlapok nem járnak le, nincs az érvényességükre előre meghatározott időintervallum. Az egyetlen kritérium, hogy az adatlap megfeleljen a hatályos jogszabályoknak. Jelenleg a biztonsági adatlapokra vonatkozó követelményeket a (EU) 2020/878 rendelet tartalmazza.

Ezt legegyszerűbben úgy tudjuk megtenni, hogy megnézzük az adatlap hivatkozik-e a hatályos jogszabályra. Ez jelenleg az (EU) 2020/878 rendelet, amelyet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni. Ha az adatlap nem tartalmaz jogszabályi hivatkozást, akkor érdemes a kiadás dátumát, vagy ha azóta történt felülvizsgálat, akkor a felülvizsgálat dátumát megnézni. 2022 december 31-ig volt használható, a korábbi jogszabálynak, tehát az (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelő, 2015. június 1. után kiadott, vagy felülvizsgált biztonsági adatlap. További fontos szempont, hogy ha a veszélyes anyagot Magyarországon hozták forgalomba, akkor az adatlapnak magyar nyelvűnek kell lennie.

Összefoglalva, a forgalmazótól átvehetjük és a veszélyes anyag felhasználása során használhatjuk a biztonsági adatlapot:

  • ha a biztonsági adatlapon szerepel, hogy megfelel az (EU) 2020/878 rendeletnek

Az aktuális biztonsági adatlapokat nem minden esetben teszik az interneten is elérhetővé. Önnek attól a forgalmazótól kell kérnie, akitől az adott veszélyes anyagot vásárolta.

Nem feltétlenül. A biztonsági adatlapokat a felhasználás helyén kell biztosítani úgy, hogy az a veszélyes anyagot felhasználó valamennyi dolgozó számára folyamatosan hozzáférhető legyen. Egy munkaállomáson elhelyezett számítógépen is tárolhatóak a biztonsági adatlapok, ha az elektronikus adatokhoz a hozzáférés folyamatosan biztosított (a gép mindig bekapcsolt állapotban van, nincsenek a fájlok jelszóval védve stb.). Minden egyéb esetben a folyamatos hozzáférhetőség érdekében papír alapon kell biztosítani a biztonsági adatlapokat.

Igen, a próbaidejét töltő dolgozónak is ugyan azokat az egyéni védőeszközöket kell biztosítani, mint az azonos munkakörben dolgozó nem próbaidősöknek.

A szükséges védőeszközöket a munkakör és a jelenlévő kockázatok alapján a munkavédelmi szakember és a foglalkozás-egészségügyi szakorvos határozza meg az egyéni védőeszköz juttatási rendben. Ebben rögzítve van a védőeszköz fajtája és a védelmi szintje, az ezeknek a kritériumoknak megfelelő és EK-megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező védőeszköz gyártótól, márkától függetlenül beszerezhető.

Az egyéni védőeszközöknek nincs kihordási idejük, vagyis nincs meghatározva, hogy milyen időközönként kell cserélni. Az egyéni védőeszközt akkor kell cserélni, ha elvesztette a védelmi képességét. A védelmi képesség elvesztését jelenti pl. egy védőkesztyűnél, ha kilyukad. Bizonyos védőeszközöknél (pl. védősisak, légzésvédő szűrőbetétek) a gyártó meghatározhatja, hogy a gyártástól, vagy használatbavételtől számítva legfeljebb meddig lehet használni. Természetesen, ha a védelmi képességüket előbb elveszítik, akkor ezeket is cserélni kell függetlenül a gyártó által meghatározott időtartamtól.

Védelmi képességét elvesztett védőkesztyű

Nagyon változó, hogy melyik cégnek milyen dokumentációra van szüksége. Bizonyos dokumentumok megléte már 1 főtől is szükséges, tevékenységtől függetlenül. Egy 4 fős, programozással foglalkozó cégnek is rendelkeznie kell a tevékenységre vonatkozó kockázatértékeléssel, tűz- és munkavédelmi oktatással, az irodára vonatkozó érintésvédelmi felülvizsgálattal és az erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatával, valamint gondoskodni kell a megfelelő számú és oltásteljesítményű tűzoltó készülékről is. Egyéni védőeszközökre és azok írásban leszabályozott juttatására, valamint tűzvédelmi szabályzatra ebben az esetben nincs szükség.

Munkavédelmi képviselőt nem kötelező választani 20 fő munkavállalói létszem felett sem. A jogszabály azt írja elő, hogy ahol a munkavállalói létszám a 20 főt meghaladja ott biztosítani kell, hogy a dolgozók maguk közül munkavédelmi képviselőt válasszanak. Vagyis a választás megtartásának lehetőségét kell biztosítani, de ha a dolgozók nem kívánnak élni a lehetőséggel, vagy a megválasztott munkavédelmi képviselő nem vállalja a feladatot, akkor ezt megfelelően le kell dokumentálni és a további teendő a következő munkavédelmi képviselő választásig nincs.

Nem. A munkavédelmi képviselőt a dolgozók maguk közül választják, a munkavédelmi képviselői feladatok ellátása önkéntes.

Nem, ezt a feladatot csak ott dolgozó személy láthatja el.

Nem. A tűzvédelmi és a munkavédelmi oktatást is megtarthatja olyan dolgozó, akinek nincs tűzvédelmi, vagy munkavédelmi szakképesítése. Munkavédelmi oktatás esetén az oktatási tematika elkészítésében kell közreműködnie a szakembernek, tűzvédelmi oktatásnál a tematika elkészítésében és az oktatást végző felkészítésében szükséges tűzvédelmi szakember közreműködése. Bizonyos esetekben, például egy bonyolult gép, vagy berendezésnél előnyösebb, ha az újonnan felvett dolgozót a munkaeszközzel kapcsolatos veszélyekről, a biztonságos használatról egy olyan munkavállaló oktatja ki, aki jól ismeri az adott berendezést, régóta dolgozik rajta, mint az a munkavédelmi szakember, aki akkor látja először azt a gépet.

Az oktatást a dolgozó által értett nyelven kell megtartani, ezért egy német, vagy egy spanyol anyanyelvű munkavállalónak is megtartható angolul, ha kellőképpen értenek az adott nyelven. Amennyiben angol nyelvű tűz- és munkavédelmi oktatás iránt érdeklődik, akkor várjuk megkeresését a kapcsolat menüpontban található elérhetőségek valamelyikén.

A tűzjelző és tűzoltó berendezés kiépítése az OTSZ-ben létesítési szabályként szerepel, vagyis akkor kell vele foglalkozni, ha az adott épületet most építjük, bővítjük, vagy megváltoztatjuk a funkcióját. A funkció megváltoztatásánál előfordulhat olyan helyzet, amikor az épületen építészeti változások nincsenek. Ilyen lehet, ha egy családi házból 20 főnél több személy elhelyezésére szolgáló szálláshelyet, vagy 500m2 feletti oktatási, nevelési funkciót alakítunk ki, ebben az esetben a meglévő épületben is ki kell építeni a szükséges tűzvédelmi berendezéseket.

A tűzjelző rendszer téves jelzéseinek legfőbb oka az, hogy a tűzre, füstre hasonlító fizikai jelenség (pl. gőz, pára, odaégett pirítós, dohányzás) jelenléte miatt történik a jelzés. Ez nem a tűzjelző rendszer hibája, de ha egy bizonyos helyen folyamatosan jelen van valamilyen zavaró körülmény, akkor érdemes megvizsgálni más típusú érzékelő alkalmazását az adott területen. Téves jelzés előfordulhat még az érzékelők szennyeződése miatt is. Ez karbantartási probléma, az érzékelők szennyezettségét minden felülvizsgálat során vizsgálni kell és szükség esetén tisztítani. Amennyiben az elkoszolódás oka ismert, akkor javasolt a gyakoribb karbantartás, tisztítás, vagy más típusú érzékelő alkalmazásának vizsgálata. Sajnos vannak olyan, többnyire a piacon lévő megbízható rendszereknél jelentősen olcsóbb tűzjelző rendszerek, amelyek a szabványoknak ugyan megfelelnek és forgalomba hozhatóak, de a minőségük, stabilitásuk jelentősen gyengébb, emiatt gyakran adnak téves tűzjelzést.

A képen egy tűzjelző érzékelő egyik belső alkatrésze látható. Az érzékelő szennyezettségét nem ellenőrizték a karbantartáskor, ezért az évek során az érzékelőkamrában por ülepedett le, ami gyakori téves jelzéseket okozott.

Van lehetőség a tűzjelző rendszer megszüntetésére, de a sok téves jelzés önmagában erre nem elég indok. A megszüntetést külön eljárásban kell engedélyeztetni a tűzvédelmi hatósággal. Erre általában akkor van lehetőség, ha a rendszer létesítésekor fennálló, a tűzjelző rendszer kiépítését szükségessé tevő körülmény megváltozik

Igen, a sprinkler rendszer megléte nem váltja ki a tűzoltó készülék üzembetartására vonatkozó kötelezettséget.

A kapcsolat menüpont alatt található űrlap segítségével, vagy e-mailen az info@ujvarituzbiztonsag.hu címen tud velünk kapcsolatba lépni. Legyen szíves elküldeni, hogy milyen munkakörökben hány fő munkavállalót foglalkoztat, milyen tevékenységet végeznek, valamint mekkora a létesítmény/ épület területe.

Kérdése nem került megválaszolásra? Forduljon hozzánk bizalommal!

    Az árajánlatkérés menete

    1. Egy munkanapon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.
    2. Egyedileg felmérjük igényeit, a cég tevékenysége, a cég mérete, valamint a telephely, iroda műszaki adottságai alapján.
    3. A cégre szabott, részletes árajánlatot küldünk a projekt megvalósítására.