Ebben a bejegyzésben alaposan áttekintjük a tűz- és munkavédelemmel kapcsolatos legfontosabb oktatási kérdéseket. Megmutatjuk az előírások közötti különbségeket, hogy az olvasó könnyebben eligazodhasson a szabályok és követelmények között.

Rávilágítunk az átverések gyakori módszerére, amellyel néhány tűz- és munkavédelmi szolgáltató kihasználja az ügyfelek jóhiszeműségét. Olyan manipulatív taktikát mutatunk be, amivel próbálnak hasznot húzni a vállalkozók bizonytalanságából. Az ismeretek megszerzése segíthet elkerülni ezeket az átveréseket, és olyan szolgáltatókat választani, akik valóban az ügyfelek biztonságát helyezik előtérbe.

 

Miért fontos az oktatás?

A tűz- és munkavédelmi oktatás nem csupán egy egyszerű kötelezettség, hanem kulcsfontosságú tudás, amelynek megszerzése és alkalmazása életmentő lehet. A munkahelyen, ahol számos kockázat és potenciális veszélyforrás rejtőzik, a megfelelő ismeretek nélkül könnyen ki lehetünk téve sérüléseknek, esetleg tragikus baleseteknek.

A tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás különféle készségeket és tudást ad, amelyek növelik a munkavállalók önbizalmát és felkészültségét a kritikus helyzetek kezelésére. Ezáltal a dolgozók képesek lesznek gyorsan és hatékonyan reagálni a váratlan eseményekre, mint például tűz, robbanásveszély, munkabalesetek vagy egyéb vészhelyzetek.

A megfelelő oktatás lehetővé teszi számunkra, hogy megtanuljunk helyesen használni a tűzoltó felszereléseket és vészjelző berendezéseket. Tudjuk, hogy milyen típusú oltóanyagot és melyik eszközt kell használni egy adott tűzeset során, ezáltal maximalizáljuk a tűzoltás hatékonyságát.

Az olyan munkáltatók, akik felismerik a tűz- és munkavédelmi oktatás fontosságát és biztosítják munkatársaiknak, komolyan törődnek a biztonsággal, ezzel jelentős versenyelőnyre tehetnek szert azokkal szemben, akik nem tartják meg ezt a képzést. Emellett hosszú távon elősegítik a pozitív munkahelyi kultúra kialakulását is.

 

Milyen jogszabály írja elő?

A tűz- és munkavédelmi oktatási kötelezettséget a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény és a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény írja elő.

 

Kire vonatkozik az oktatási kötelezettség?

A munkavédelmi és a tűzvédelmi törvény megfogalmazásában is minden munkáltatónak kötelezettsége elvégeztetni az oktatást. Azt, hogy ki számít munkáltatónak a munkavédelmi törvény az alábbi módon fogalmazza meg.

Munkáltató: “a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató. Munkáltatónak kell tekinteni a munkaerő-kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót kölcsönvevőként foglalkoztatót, a kirendelt munkavállalót foglalkoztatót, a szakképzés keretében gyakorlati oktatást folytatót, valamint a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozót (akkor is, ha egyéni céget alapított) a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmére vonatkozó rendelkezések tekintetében. A társadalmi munka esetén munkáltató a társadalmi munka szervezője. Magyar adószámmal nem rendelkező külföldi munkáltató esetén munkáltató az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ennek hiányában az, akinek a területén a munkavégzés folyik.”

 

Kiket kell oktatni?

A munkavédelmi jogszabály a munkavállalók oktatását írja elő. A munkavállaló fogalmára az alábbiakat adja meg a szabályozás:

Munkavállaló: “a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy”

A tűzvédelmi törvény ennél bővebb kört határoz meg azzal kapcsolatban, hogy a munkáltatónak kiket kell oktatnia: “munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai”.

 

Mikor kell megtartani az oktatást?

A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló munkavédelmi oktatásban részesüljön:

 1.  amikor elkezdi a munkát,
 2.  ha a munkahelye vagy munkaköre változik, illetve ha az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei változnak,
 3.  amikor új munkaeszközt helyeznek üzembe vagy a meglévőt átalakítják,
 4.  ha új technológiát vezetnek be.

A tűzvédelemmel foglalkozó jogszabály erről csak annyit mond, hogy addig senki nem foglalkoztatható, ameddig meg nem kapta a tűzvédelmi oktatást. ezt figyelembevéve az oktatást munkába állást megelőzően kell elvégezni.

 

Milyen gyakran kell megtartani?

A tűzvédelmi oktatás gyakorisága egyértelműen meg van határozva, a törvény szerint évente kell megtartani.

A munkavédelmi oktatás gyakorisága nincs ennyire szilárdan rögzítve. A vonatkozó törvény szerint az oktatást időnként szükséges megismételni, különös tekintettel a megváltozott vagy új kockázatokra és az ezekre adott megelőzési intézkedésekre. Ez azt jelenti, hogy ha új vagy megváltozott kockázatok jelentkeznek (pl. új, az eddigiektől eltérő tulajdonságokkal rendelkező veszélyes anyag használata), akkor oktatást kell tartani.

Egy kivétel azonban van, ahol a munkavédelmi oktatás gyakorisága egyértelműen meghatározott. Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat előírja, hogy az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót évente kell részesíteni munkavédelmi oktatásban.

 

Ki tarthat tűz- és munkavédelmi oktatást? Ezzel a trükkel próbálják átverni.

Fontos tudni, hogy a tűz és munkavédelmi oktatást bárki megtarthatja, aki erre felkészítést kapott, nem szükséges hozzá külön szakképesítés. Sajnos azonban még mindig vannak olyan tűz- és munkavédelemmel foglalkozó cégek vagy vállalkozók, akik tévesen, a munkáltatókat megtévesztve azt állítják, hogy az oktatást csak szakember végezheti el. Ha ilyet hall, akkor biztos lehet benne, hogy átverésről van szó.

A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet szerint a tűzvédelmi oktatás tananyagát olyan személy oktathatja, aki jogosult a tananyag készítésére, vagy akit erre az illetékes személy felkészített. Vagyis bárki megtarthatja az oktatást, akit erre a tűzvédelmi szakember felkészített.  A munkavédelmi oktatásra vonatkozóan még ennyi megkötés sincs, de ott is javasolt, hogy olyan személy végezze az oktatást, aki a tematika alapján a szakembertől megfelelő felkészítést kapott.

Természetesen az oktatást tűz- és munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy is megtarthatja, de nagyobb fluktuáció esetén az új belépők oktatására a szakember igénybevétele jelentős anyagi terhet jelenthet. Mi azt szoktuk javasolni, hogy az ismétlődő oktatást lehetőleg szakképzett személy tartsa meg, az új belépők oktatását pedig a felkészített saját dolgozó, aki az előre meghatározott tematika alapján megtartja az oktatást.

A munkavédelmi oktatást kizárólag munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthatja meg a megtévesztő szöveg szerint.

Ez a képernyőkép egy olyan honlapról készült, ahol munkavédelmi szolgáltatást ajánlanak. A pirossal bekeretezett rész nem igaz, ne dőljön be neki.

Ki állíthatja össze az oktatási tematikát?

A tűzvédelmi oktatásra vonatkozó tananyagot középszintű, vagy felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el azokban az esetekben, amikor a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet ilyen személy alkalmazását írja elő.

A munkavédelmi oktatás tematikájának összeállítása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység, azaz minden esetben munkavédelmi szakembernek és foglalkozás-egészségügyi orvosnak kell közösen elkészítenie.

 

Hogyan kell dokumentálni az oktatást?

Az oktatás tényét rögzítő jegyzőkönyv vagy napló formai követelményeire nincs előírás. A munkavédelmi törvényben annyi szerepel erre vonatkozóan, hogy az oktatás tényét írásban kell rögzíteni, a tematika feltüntetésével és a résztvevők aláírásával együtt. Ez azt jelenti, hogy a nyomtatványboltokban kapható oktatási naplók használata nem kötelező, az oktatást más formátumban is lehet rögzíteni. Arra érdemes figyelni, hogy az oktatás tényét a dokumentációval később hitelt érdemlő módon igazolni tudjuk. Ezért a jogszabályban meghatározott minimumon felül javasolt az oktatási dokumentációban az alábbiakat rögzíteni:

 • Munkáltató neve, címe, a munkavégzés helye
 • Oktatás helye, ideje
 • Oktató neve, aláírása
 • Oktatás jellege (előzetes, ismétlődő, rendkívüli)
 • Résztvevők neve, munkaköre

 

Unalmas a tűz- és munkavédelmi oktatás?

Sajnos, sokak tapasztalata alapján elmondhatjuk, hogy valóban nem a legizgalmasabb programok közé tartozik. A száraz előadások és a jogszabályok állandó felsorolása könnyen elidegeníthetnek minket a témától. Az is bosszantó, hogy ezek az oktatások kevésbé maradnak meg az emlékeinkben, így később nem tudjuk kamatoztatni az információkat.

Mi másképp csináljuk! Nálunk a hangsúly az érdeklődés felkeltésén és a könnyű megértésen van. Az adott tevékenységre, munkakörre vonatkozó lényeget egyszerűen és érthetően adjuk át. Az előadások lendületesek, nem húzzuk az időt felesleges információkkal.

A látvány is fontos számunkra, ezért minden esetben használunk vizuális segédeszközöket, mint például saját készítésű videók és képek, hogy valódi helyzeteket mutathassunk be és életszerű példákkal közelítsük meg a témát.

Az oktatás kiegészítéseként lehetőség van egy biztonságos körülmények között meggyújtott tálcatűz eloltásának begyakorlására. Ehhez minden szükséges eszközt biztosítunk, és szakképzett tűzoltó segít minden lépésben.  A közös tűzoltás csapatépítő programnak is kiváló szokott lenni.

 

Frissítés!

A tűzvédelmi és a munkavédelmi oktatásra vonatkozó szabályok 2024-ben alaposan megváltoztak. A módosításokról részletesen ebben a cikkben írtunk.

Hasonló bejegyzések

 • 1312 szó6,7 perc olvasás

  A bírságok drasztikus emelése 2024 március 1-től a munkavédelmi bírság […]

  Tovább
 • 868 szó4,3 perc olvasás

  A munkavédelmi törvény 2024-es módosítása A munkavédelmi törvény 2024-ben több […]

  Tovább
 • 1259 szó6,3 perc olvasás

  Ahogy beköszönt az új év, a tűzvédelem és munkavédelem területén […]

  Tovább